Familiebedrijven en opvolging

De begeleiding van opvolging binnen familiebedrijven heeft een speciale plek in mijn hart. Door de familieband krijgt de samenwerking een extra dimensie: niet alleen de organisatie met haar medewerker verdient de aandacht maar ook de familie en haar leden worden in het proces van opvolging betrokken.

De keukentafel is letterlijk de smeltkroes van bedrijfs- en familiebelangen. Hier wordt de basis gelegd voor een succesvolle familieopvolging.

Het ontwerpen van een opvolgingsproces, een vertrouwensrol als coach voor de familie, de leider en de opvolgers vraagt om verschillende belangenbehartigers voor dezelfde (familie)zaak. Vandaar dat ik deze opdrachten uitvoer in co-creatie met Gérard Lentz van Familieopvolging (onderdeel van De Nieuwe Traditie).